sekaikara02_edited
sekaikara02_edited

世界から君を奪った僕

サークル choki*choki 様

小説
文庫サイズ

マットPP
箔押し(金)